Strona główna » III publikacja z serii

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej

Książka (trzecia pozycja z serii Biblioteka Pomocy Społecznej) w praktyczny i wyczerpujący sposób omawia zasady gospodarki finansowej i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej. W publikacji przedstawiono, jak sporządzić sprawozdania finansowo-rzeczowe z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz sprawozdania finansowo-rzeczowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Autorzy przybliżają również istotę funkcjonowania funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do spraw księgowych.

Istotną część publikacji stanowią odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów oraz najczęściej spotykanych problemów związanych z praktyczną stroną księgowań. Omówiono konkretne stany faktyczne i wskazano prawidłowe sposoby rozwiązania.

Czytelnicy znajdą tu również podstawowe wzory sprawozdań finansowo-rzeczowych oraz teksty najważniejszych aktów prawnych z omawianego zakresu.

Autorami publikacji są:

Iwona Kusio-Szalak - radca prawny; od 2001 r. pracownik Ministerstwa Finansów, w tym od 2002 r. Wydziału Ocen Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów; aktywny członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; odbyła we Francji staż poświęcony zagadnieniom kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Iwona Sierpowska - doktor nauk prawnych; dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej; współpracownik ośrodków szkoleniowych; specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego; autorka monografii, podręczników i innych opracowań książkowych oraz licznych artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej; laureatka nagrody Złote Skrzydła "Gazety Prawnej" przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii "Profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy".

Renata Niemiec - finansista; posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych; główny księgowy w jednostce budżetowej; posiada certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ewa Ostapowicz - kierownik Działu Strategicznych Analiz Finansowych Uniwersytetu Warszawskiego; zajmowała się merytorycznie oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie (systemy finansowo-księgowe, kadry i płace, sprzedaż).

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.