Strona główna » Autorzy

Autorzy

Magdalena Januszewska - radca prawny, absolwentka wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego; ukończyła także International Business and Trade Law Program (kurs prawa amerykańskiego) organizowany przez Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński; specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Prowadzi także działalność pro bono, udzielała pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej w łódzkim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Bartłomiej Mazurkiewicz - prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; prowadzi szkolenia w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego m.in. dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy; współpracownik Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Krakowie i Katowicach oraz Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; konsultant ośrodków pomocy społecznej.

Iwona Sierpowska - doktor nauk prawnych; dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej; współpracownik ośrodków szkoleniowych; specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego; autorka monografii, podręczników i innych opracowań książkowych oraz licznych artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej; laureatka nagrody Złote Skrzydła "Gazety Prawnej" przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii "Profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy".

Iwona Kusio-Szalak - radca prawny; od 2001 r. pracownik Ministerstwa Finansów, w tym od 2002 r. Wydziału Ocen Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów; aktywny członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; odbyła we Francji staż poświęcony zagadnieniom kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
Renata Niemiec - finansista; posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych; główny księgowy w jednostce budżetowej; posiada certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ewa Ostapowicz - kierownik Działu Strategicznych Analiz Finansowych Uniwersytetu Warszawskiego; zajmowała się merytorycznie oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie (systemy finansowo-księgowe, kadry i płace, sprzedaż).